Speedwaycaminos.com recomana fer servir BIM a enginyeria de camins

Palma/Madrid.- www.speedwaycaminos.com , el programa de suport a emprenedors del Grupo Caminos, que inclou al banc Banco Caminos, ha recomanat fer servir la tecnologia BIM a l’enginyeria de camins, canals i ports. En un article publicat en el seu web, Speedway Caminos considera que “la tecnologia BIM pot ser presentada com una de les més noves i esteses eines del sector de la construcció, especialment dins dels països de l’àmbit anglosaxó i del golf Pèrsic, els quals es troben aixecant nombrosos projectes d’infraestructura en l’actualitat”. Igualment, recorda que el seu nom (BIM) respon a unes sigles en anglès que, traduïdes, refereixen al modelatge d’informació en construcció i que es tracta d’un mètode de feina que “genera i organitza el conjunt de dades d’un projecte de construcció o infraestructura des del mateix instant en el qual comença a dissenyar-se. D’aquesta manera, se cerca obtenir la màxima optimització en la gestió dels documents i del projecte en general. Així mateix, obre la porta a la possibilitat de detectar problemes abans que es produeixin de manera efectiva en l’obra real, la qual cosa estalvia molts costs”.
“En general -afegeix- pot dir-se que el BIM es fonamenta sobre la realització d’un model virtual únic que fa comptes simular el resultat final de l’obra con la totalitat dels seus components i informació (des dels materials als costs, passant per les diverses fases de construcció, gestió i instal·lació)”. En aquest sentit, recorda, “l’ús d’un modelatge d’informació construcció pren les dades que els enginyers introdueixen (que inclouen el disseny del projecte i els materials a fer servir, entre altres coses) i retorna un estudi detallat del cicle de vida del projecte. A més, en indicar a cada moment quins són els punts crítics del projecte que poden ser millorats, s’intercanvia informació en temps real per tal de millorar els fluxos de treball, qualitat i productivitat del resultat final”.
Pel que fa als principals avantatges, assenyala la projecció de futur. “En permetre planejar gràficament l’esdevenir de l’obra pot conèixer-se detalladament el futur”, assegura. Igualment, la disminució de costs i del temps emprat, són els seus altres avantatges que identifica.
Finalment, l’article recull un exemple real: “Es pretén llevar l’edificació d’un enorme projecte d’enginyeria relatiu a un túnel que travessa una muntanya. Idò bé, una vegada es té una idea general de com serà el resultat final que es persegueix, es pot prendre un programa que aplica la tecnologia BIM i introduir-hi diverses dades, com les característiques del material de la muntanya, la longitud del túnel o la seva amplària i els materials que es desitgen utilitzar. De manera immediata, el programa llançarà informació sobre la quantitat d’acer, ciment, quitrà i altres materials que es precisen. De la mateixa manera, després d’indicar la quantitat de treballadors i maquinaria disponibles, es podrà saber quant durarà l’obra i quin serà el resultat final, així com els seus costs. En aquest sentit, el programari BIM utilitzat en aquest projecte oferiria una representació de totes les parts i components que haurien de ser emprats al llarg de cadascuna de les fases de l’obra. Així mateix, posaria l’accent sobre els punts crítics els que caldria prestar més atenció”.
En conclusió, dins de l’àmbit de l’enginyeria de camins, l’article afirma que “la tecnologia BIM pot ser d’enorme utilitat per a determinades classes de projectes. Així s’ha explicat al llarg del present article, en el qual també s’ha introduït un exemple real que ajuda a comprendre el seu funcionament”.

Compartir:

Contacto:

Visites

La degana, vicedegà, secretari i diferents membres de la junta van visitar dimecres passat

Leer Más

Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Baleares

Horario

Lunes-Viernes: 09:00 a 15:00
Jueves: 09:00 a 15:00 – 16:00 a 19:00