El CICCP ha presentat en roda informativa, per segon any consecutiu, el balanç anual de l’estat i les previsions sobre les infraestructures de les Balears.

En un informe anual que ja es va presentar per primera vegada l’any passat, en aquest 2023 s’aborden tots aquells aspectes relatius a les infraestructures que són de responsabilitat professional dels enginyers de camins, canals i ports de Balears, així com altres qüestions relatives a l’exercici dels professionals esmentats.

Sara Lobato Rubio, Decana i Alejandro Asensi, secretari de la demarcació de les Balears del CICCP, han donat a conèixer l’informe que, elaborat per la institució col·legial esmentada, aborda totes aquelles infraestructures executades, en execució, el seu estat i les previsions de millores o de noves actuacions abastant, entre altres, aquestes àrees:

• Infraestructura viària dels Consells Insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i       Formentera.
• EMAYA (Depuradores).
• Ports Illes Balears.
• Autoritat Portuària de les Illes Balears.
• Recursos Hídrics ( Millora de lleres a torrents).
• ABAQUA (Gestió del cicle de l’aigua).
• Situació i normativa competencial actual en matèria de costes.

Compartir:

Contacto:

Visites

La degana, vicedegà, secretari i diferents membres de la junta van visitar dimecres passat

Leer Más

Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Baleares

Horario

Lunes-Viernes: 09:00 a 15:00
Jueves: 09:00 a 15:00 – 16:00 a 19:00