Es proclama com única candidatura a les eleccions a òrgans territorials 2022 a la candidatura composta per:

DEGANA:
o Dña. Sara Lobato Rubio. Col: 32.270

VICE-DEGÀ:
o D. Antonio Ginard López. Col: 17.124

VOCALS:
o D. Ángel Matías Charro. Col: 19.826
o D. Juan Antonio García Martínez. Col: 28.678
o D. Joan Josep Morro Martí. Col: 20.468
o D. Daniel Sagrera Núñez. Col:33.274
o D. Mar Baleta Mulet. Col: 33.674