Palma, Mallorca, 16 de març del 2021.- Els màxims representants de la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED) i del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals, i Ports (CECCP) a Les Illes Balears es varen reunir en el matí per a estrènyer col·laboració entre totes dues institucions, seguint l’exemple de la satisfactòria relació a nivell nacional, fruit dels acords signats a Madrid. A la reunió varen assistir d’una part, la Directora a Les Illes Balears de la UNED, Judit Vega Avelaira, i de l’altra el Degà, el Secretari, i l’assessor de comunicació, de la Demarcació del CECCP, Juan Antonio Esteban, Alejandro Asensi, i Felipe Lorenzo respectivament. En la trobada es varen respectar les mesures mínimes de prevenció de contagi de malalties respiratòries, com les que s’apliquen davant de la pandèmia de la Covid-19.

L’entrevista a quatre va començar amb una breu introducció de totes dues Institucions, i de la seva feina a Les Illes Balears. Vega va expressar la bona disposició a col·laborar amb el Col·legi de CECCP, en sintonia amb l’objectiu de fer feina amb les institucions presents en l’arxipèlag, i que la UNED posa en valor la tasca històrica de la professió dels ECCP. De la mateixa manera, va exposar que la UNED es destaca per la flexibilitat que ofereix a l’alumne en el pla d’estudis, així com per la seva experiència en la formació a distància, útil per evitar el contagi de malalties en el si de la comunitat universitària. Un altre aspecte que va despertar l’interès del degà va ser el programa de pràctiques en empreses que impulsa la UNED. Davant aquest ventall de possibilitats de col·laboració, la representació del CECCP, en particular el degà, va agrair la bona disposició i el reconeixement de la UNED, i va felicitar la universitat per la seva tasca.

Després de la introducció, els assistents varen fer un seguiment i una anàlisi de la col·laboració de la UNED i el CECCP iniciada a nivell nacional, especialment la posada en marxa del màster en Tecnologies Digitals i Innovació en Enginyeria, realitzat per la UNED i el CECCP. Sobre aquest tema els màxims representants varen proposar, seguint l’exemple de col·laboració, promoure la tasca de la UNED entre els CECCP, i la professió dels ECCP, així com la dels gremis històrics que l’han inspirat, entre la comunitat universitària que forma part de la UNED. Com a primeres accions acordades, es troben la possible sol·licitud de matriculació d’ECCP en estudis de la UNED en els pròxims mesos, i que la UNED col·labori en la correcció professional de texts en llengua espanyola que vagin a ser impresos en un material difícilment modificable una vegada editat, com succeeix amb els llibres en paper.

De la mateixa manera, la directora de la UNED es va interessar per conèixer l’estudi dels rellotges solars realitzat per l’ECCP i primer degà de la Demarcació, Sr. Rafael Soler Gayà, i difondre aquesta labor, així com la d’altres ECCP a Les Illes Balears.

Finalment, els màxims representants de totes dues institucions es varen prendre una fotografia, i la Sra. Vega va mostrar les instal·lacions del centre universitari als hostes, oferint els espais, fins i tot per acollir exposicions temporals, com les que realitza la Demarcació del Col·legi d’ECCP amb els seus panells metàl·lics.