Aprovat el reglament electoral

Palma.- Pel que fa a les eleccions 2018 a Òrgans Territorials (Degans, Vicedegans, Juntes Rectores, Representants Provincials), la Demarcació del Col·legi ha enviat el Reglament

Read More

Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Baleares

Horario

Lunes-Viernes: 09:00 a 15:00
Jueves: 09:00 a 15:00 – 16:00 a 19:00