Si voleu publicar noves fotos relatives a obres en què vostè està treballant, poseu-vos en contacte amb el Col·legi a través de: baleares@ciccp.es