JUNTA RECTORA CICCP 2018

Després de les eleccions celebrades a l’abril de 2018, la Junta Rectora de la Demarcació de les Illes Balears, està formada pels següents companys:

•Juan Antonio Esteban Rodríguez, col. nº 8.863. Degà

•Antonio Luengo Linares, col. nº 8.488. Vicedegà

•Antonio de Pablo Escolà, col. nº 20.317. Vocal
•Antonio Ginard López, col. nº 17.124. Vocal
•Luis Matarín Ayala, col. nº 11.961. Vocal
•Juan Salvador Iriarte, col. nº 13.751. Vocal
•Sara Lobato Rubio, col. nº 32.270. Vocal

 

Secretari
José Alejandro Asensi López, col. nº 17 748

Administració
Francisca Borrás Campins
Francisca Mir Roca