JUNTA RECTORA CICCP 2014 

Després de les eleccions celebrades a l’abril de 2014, la Junta Rectora de la Demarcació de les Illes Balears, està formada pels següents companys:

•Juan Antonio Esteban Rodríguez, col. nº 8.863. Degà

•Francisca González Rivera, col. nº 19.611. Vicedegana

•Antonio de Pablo Escolà, col. nº 20.317. Vocal
•Mónica Pozuelo Domínguez, col. nº 14.934. Vocal
•Antonio Ginard López, col. nº 17.124. Vocal
•Antonio Luengo Linares, col. nº 8.488. Vocal
•Luis Matarín Ayala, col. nº 11.961. Vocal

Secretari
José Alejandro Asensi López
col. nº 17 748

Administració
Francisca Borrás Campins