Col·legi de Camins Canals i Ports de Balears
C/ Sant Francesc, num. 10-1º C.P. 07001 – Palma de Mallorca -Balears

Tel: 971 71 59 78 Mail: baleares@ciccp.es

Horari
Dilluns- Divendres: 09:00 a 15:00
Dijous: 09:00 a 15:00 / 16:00 a 19:00